md5sum na Linuxu

md5sum na Linuxu

Na řadě webů při stažení nějakého souboru nabízí možnost ověřit konzistenci souboru, jestli se stáhl celý v pořádku pomocí md5 hashe. V Linuxu si lze md5 hash udělat sám pro sebe velmi jednoduše a zkontrolovat hash z námi staženého souboru s hashí z stahovaného souboru. Potřebovat budeme program md5sum. Vytvoření md5 hashe

md5sum /cesta/k/souboru

Lze za sebe napsat více souborů

md5sum soubor1 soubor2

Výstup lze převést na standardní vstup jiného programu a chceme-li hash do souboru

md5sum soubor > soubor.md5

Pokud stáhneme soubor a k němu druhý soubor s hashí, lze je porovnat přepínačem -c (compare). Program kontroluje že hash v souboru je shodná s hashí souboru, kterou md5sum vypočte. Určení o jaký soubor, který kontrolujeme, se jedná je definován s souboru s hashí.

md5sum -c soubor.md5

Výstupem může být OK nebo FALSE.

Diskuze k md5sum na Linuxu

G+ TW FB