Jak na spam

Následující článek popisuje, jak si správně stěžovat patřičným úřadům na příchod spamu. Jedná se o Úřad pro ochranu osobních údajů a stěžovat si mu můžete na příjem tzv. nevyžádaného obchodního sdělení.

Jak na spam

Na co si stěžovat a na co ne

Jak bylo řečeno, předmětem stížnosti musí být nevyžádané obchodní sdělení. Toto upravuje zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, §2, písmeno f):

obchodním sdělením všechny formy sdělení určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku fyzické či právnické osoby, která vykonává regulovanou činnost 2) nebo je podnikatelem 3) vykonávajícím činnost, která není regulovanou činností; za obchodní sdělení se považuje také reklama podle zvláštního právního předpisu. 4) Za obchodní sdělení se nepovažují údaje umožňující přímý přístup k informacím o činnosti fyzické či právnické osoby nebo podniku, zejména doménové jméno nebo adresa elektronické pošty; za obchodní sdělení se dále nepovažují údaje týkající se zboží, služeb nebo image fyzické či právnické osoby nebo podniku, získané uživatelem nezávisle

Odesilatelem musí být podnikatel , spadající pod právní řád ČR. Nelze si tedy stěžovat na spam pocházející zahraničí, na spam od nepodnikatelů (s těmi úřad nic nesvede) a na obchodní sdělení, s jejichž příjmem jste souhlasili. Mezi obchodní sdělení ale naopak PATŘÍ: nabídky na produkty a služby, e-mail představující podnikatele, žádost o souhlas se zasíláním obchodních sdělení, různá PF, přání k Vánocům a k jiným příležitostem. Nevyžádané obchodní sdělení je také to, kde odesilatel získal adresu z veřejných zdrojů - použít jí může výhradně s vaším souhlasem a to ani, pokud si podnikatel zakoupí CD s databází subjektů. Obchodní sdělení nemusí být odesíláno jen e-mailem, stěžovat si lze také na telefon či fax.

Jak si stěžovat

Úřad pro ochranu osobních údajů připravil speciální formulář pro podání stížnosti. Formulář není třeba elektronicky podepisovat, stačí jej jen vyplnit a správně opsat captchu. Vyplnění stížnosti na e-mail trvá v průměru 1-2 minuty. Co je potřeba vyplnit?

  1. Nevyžádané obchodní sdělení jste obdrželi e-mailem
  2. Kopie hlavičky e-mailu - prakticky nikdy se nevejdete do limitu počtu znaků, tak hlavičku vložte jako přílohu. Obyčejný txt soubor stačí. Návod jak získat hlavičku zprávy z programů Outlook, Thunderbird a z webmailů Seznam.cz, Volny.cz, Atlas.cz a Centrum.cz naleznete v nápovědě ÚOOÚ, u Gmailu klikneme na šipku napravo od adresy odesilatele a zvolíme Show original (Zobrazit originál).
  3. Obsah sdělení - stačí kopie obsahu zprávy. Pokud se nevejde, tak přílohou.
  4. Obchodní sdělení jsem obdržel, ačkoliv.. - důvod pro podání stížnosti.Formulář stížnosti na Úřad pro ochranu osobních údajů pro nevyžádané obchodní sdělení
  5. Čí je e-mailová adresa na jakou byl spam doručen.
  6. Osobní údaje.
  7. Captcha.
  8. OdeslatFormulář stížnosti na Úřad pro ochranu osobních údajů pro nevyžádané obchodní sdělení
Zdroje informací:

Diskuze k Jak na spam

G+ TW FB